CO TO JEST ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ NIERUCHOMOŚCI?