POMIARY TERMOWIZYJNE

Promieniowanie podczerwone odbierane przez kamerę termowizyjną jest emitowane przez wszystkie przedmioty w naszym otoczeniu. Jest ono dla nas niewidzialne, zupełnie tak jak fale radiowe. Kamera termowizyjna odbiera promieniowanie cieplne i zamienia je na obraz widzialny dla ludzkiego oka. Na termogramie każdy kolor przypisany jest dla innej temperatury. Obserwacja takiego zjawiska dostarcza wielu cennych informacji niedostrzegalnych gołym okiem. Dzięki badaniu termowizyjnemu możemy wykryć mostki termiczne  w dociepleniu domów.
Ogólne badanie termowizyjne budynków ma na celu ogólną inspekcję najbardziej newralgicznych miejsc w budynku lub mieszkaniu, które narażone są na infiltrację chłodnego powietrza z zewnątrz. Badanie dzieli się na dwie części. Badanie wykonywane wewnątrz budynku oraz na zewnątrz. Wewnątrz budynku lub mieszkania inspekcji poddane zostają wszystkie okna, ściany zewnętrzne, całe poddasze użytkowe , drzwi zewnętrzne oraz  garażowe ( na życzenie klienta inne elementy ). Zdjęcia termowizyjne wykonywane z zewnątrz pokazują ogólny stan termoizolacyjności elewacji budynku. W przypadku wykrycia anomalii termicznych wykonane zostają dodatkowe zdjęcia, mające dokładnie ustalić ich miejsce występowania oraz  przyczynę . Badanie zawsze zakończone jest sporządzeniem raportu w zależności od woli klienta – w wersji prostej lubszczegółowej ( sporządzonej zgodnie z normą PN-EN 13187 Właściwości cieplne budynków. Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku. Metoda podczerwieni).

Ponadto wykrywa miejsce awarii ogrzewania podłogowego lub po prostu wskazuje, w którym miejscu przebiegają rury z ciepłą wodą jeśli zamierzamy np. postawić ściankę działową i niezbędne jest wiercenie w podłodze.

KIEDY WYKONUJE SIĘ TERMOWIZJĘ W BUDYNKACH:

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA TERMOWIZJI