STRATY CIEPŁA PRZEZ PRZEGRODY ZEWNĘTRZNE W BUDYNKU A TERMOMODERNIZACJA.

Szacuje się, że budynki mieszkalne zużywają w granicach od 35% do 40% produkowanej energii. Największe straty ciepła powstają w wyniku niewłaściwego izolowania największych elementów konstrukcyjnych budynków - ścian i dachów. Aby przeciwstawić się temu zjawisku lub zminimalizować jego skutki powinniśmy właściwie zaizolować termicznie elementy budynku takie jak: dachy, ściany zewnętrzne, stropy poddaszy czy stropy piwnic. W budynkach gdzie brak jest odpowiedniej izolacji termicznej straty energii cieplnej mogą dochodzić do 30%. Zastosowanie właściwej izolacji termicznej o odpowiedniej grubości i współczynniku przewodzenia ciepła uchroni budynki przed nadmiernymi startami ciepła. Pomocy w doborze odpowiedniej izolacji termicznej przegród udzielają nasi audytorzy.

AUDYTY ENERGETYCZNE

Premia nie przysługuje jednostkom budżetowym i zakładom budżetowym.
Z premii mogą korzystać wszyscy inwestorzy, bez względu na status prawny, a więc np.: osoby prawne (np. spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego), jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty mieszkaniowe, osoby fizyczne, w tym właściciele domów jednorodzinnych.
Warunkiem uzyskania premii termomodernizacyjnej jest również pozytywna weryfikacja audytu energetycznego. Bank Gospodarstwa Krajowego poprzez bank kredytujący przekazuje audyt do instytucji weryfikującej.
Bank Gospodarstwa Krajowego przekaże premię termomodernizacyjną bankowi kredytującemu, jeśli przedsięwzięcie termomodernizacyjne zostanie zrealizowane zgodnie z audytem energetycznym (wymagane jest oświadczenie o zgodności projektu budowlanego z pozytywnie zweryfikowanym audytem oraz oświadczenie dotyczące zgodności realizowanego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego z  projektem budowlanym).

AUDYTY REMONTOWE

Budynek przed termomdernizacją
Budynek po termomdernizacji

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

  1. Premia termomodernizacyjna lub remontowa (Bank BGK),
  2. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (fundusze unijne)
  3. Dotacje i pożyczki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (środki krajowe)
  4. Dotacje i pożyczki Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (fundusze wojewódzkie)

Firma INPACO R.K. wykonała już obecnie ponad 500 audytów energetycznych lub remontowych. Uzyskała jednoczenie pozytywne referencje od firm, dla których wykonała opracowania.
Współpracujemy z wieloma firmami zajmującymi się termomodernizacją budynków oraz pośrednictwem w handlu nieruchomościami, co pozwala nam oferować swoje usługi kompleksowo, łącznie z wykonaniem projektów termomodernizacyjnych i innych dokumentów potrzebnych do wykonania inwestycji termomodernizacujnych.
Gwarantujemy profesjonalną obsługę i rzetelne wykonanie audytów.